Over de `fotografiek` van Joost Tholens


Fotografie wordt meestal gebruikt om een deel van de zichtbare werkelijkheid vast te leggen.  Een foto wordt gemaakt om iets vast te leggen om het later te kunnen bekijken of om het anderen te laten zien.  We beseffen nauwelijks dat er verschil is tussen wat we gezien hebben  en wat de foto toont.


Fotografie gaat niet over het gefotografeerde iets.  Fotografie gaat over hoe iets er uitziet nadat het gefotografeerd is.  Een foto is in feite een abstractie.  Begin vorige eeuw ontdekten  kunstenaars als Man Ray hoe een onderwerp zonder direct identificeerbaar te zijn  een vervreemding kan weergeven van de gekende werkelijkheid.  De chemische processen om het gefotografeerde te manipuleren zijn nog niet zo lang geleden vervangen door de digitale elektronica. De fotograaf heeft  hierdoor een groter palet gekregen en kan ook sneller de resultaten van zijn ingrepen zien.


Joost Tholens is door het abstracte van de fotografie gefascineerd. Voor hem geldt dat fotograferen in essentie slechts gaat over het maken van een beeld en niet of nauwelijks over een weergave van de werkelijkheid. In zijn “gereconstrueerde werkelijkheid"  (reconstructed reality) componeert hij delen van de zichtbare werkelijkheid door middel van spiegelingen, herhalingen, verdraaiingen en dubbeldrukken. In  zijn werk zet hij de kijker bewust op een rationele en emotionele afstand van een snel herkenbare realiteit waardoor er een in potentie ingewikkeld visueel en associatief spel kan ontstaan met implicaties voor betekenis, cognitie  en emotie binnen de fotografie.


Tholens:
- Mijn fotografie gaat niet over het gefotografeerde iets. Mijn fotografie gaat over hoe iets er uitziet nadat het door mij is gefotografeerd.
- Ik fotografeer meestal op 1:1 formaat, dat geeft meer mogelijkheden om de master te spiegelen. De meeste foto's neem ik 45 graden scheef uit de hand en crop ze niet.              
- Wat ik met mijn fotografie doe is de kijker bewust op een rationele en emotionele afstand van een herkenbare realiteit te zetten door die werkelijkheid op mijn manier te reconstrueren. Ik neem een foto en gebruik  het gefotografeerde om autonome foto-grafiek te maken.


 

Joost Tholens, *Amsterdam
National School of Film Technique London
BBC television
Regisseur en documentairemaker voor televisie